Mật ong Saffron đông trùng hạ thảo táo đỏ kỉ tử - Đông trùng hạ thảo Thảo Ngọc Việt

Mật ong Saffron đông trùng hạ thảo táo đỏ kỉ tử

368.000

Thành phần: Saffron Super Negin, Đông trùng hạ thảo, Mật ong, sữa ong chúa, Táo đỏ, kỉ tử được kết hợp từ những nguyên liệu tốt nhất, nguồn gốc tự nhiên và đặc biệt được kết hợp bởi các tỷ lệ được nghiên cứu bởi các chuyên gia.

Danh mục: