showroom

Đông trùng hạ thảo tại Thanh Hóa

THANH HÓA

82 Hải Thượng Lãn Ông – Thanh Hóa

Điện thoại: 0949299236

Showroom Đông trùng hạ thảo tại Hà Nội

HÀ NỘI

517 Nguyễn Hoàng Tôn – Hà Nội

Điện thoại: 0964017111

TP VINH

   Phan Đăng Lưu – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0981374068

Đông trùng hạ thảo tại Thái Bình

THÁI BÌNH

Dũng Nghĩa – Vũ Thư – Thái Bình

Điện thoại: 0903239996

Đại lý